مقاله برآورد هتروزيس فردي و مادري در توده گاوهاي دو رگ براون سویيس ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در علوم دامي از صفحه ۶۵ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: برآورد هتروزيس فردي و مادري در توده گاوهاي دو رگ براون سویيس ايران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دورگ گيري
مقاله هتروزيس
مقاله براون سويس
مقاله پارامترهاي ژنتيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: ميرايي آشتياني سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي شهربابك محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سلامت دوست نوبري رامين
جناب آقای / سرکار خانم: قياسي قلعه كندي جمشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق پارامترهاي ژنتيکي و هتروزيس فردي و مادري صفات توليد شير، توليد چربي، درصد چربي و طول دوره شيردهي با استفاده از داده هاي توده هاي آميخته براون سويس و بومي که در طي سال هاي ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۱ توسط مرکز اصلاح نژاد کشور جمع آوري شده بود، بر اساس مدل حيواني تک صفتي با روش حداکثر درست نمايي محدود شده بدون استفاده از مشتق گيري (DFREML) برآورد گرديد. ميانگين صفات به ترتيب ۲۴۸۹٫۱۹ و ۱۱۷٫۵ کيلوگرم، ۳٫۸۳ درصد و ۲۵۲ روز مي باشد. سهم ژن نژاد خارجي، هتروزيس فردي و هتروزيس مادري به روش حداقل مربعات محاسبه شد که ۱۰٫۳۸، ۳٫۱۶ و -۲٫۱۹ کيلوگرم براي توليد شير ۰٫۱۲، ۰٫۰۳۴۲ و ۰٫۰۲۹ کيلوگرم براي توليد چربي و ۰٫۰۰۴۵۷، ۰٫۰۰۱۳۱ و -۰٫۰۰۱۳۲ درصد براي درصد چربي -۰٫۵۴، -۰٫۱۷۴ و 0.277 روز براي طول دوره شيردهي نسبت به ميانگين کل برآورد شد. به طور کلي نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که آميخته هايي که بين ۵۰ تا ۷۰ درصد سهم نژاد خارجي را دارند از نظر صفات مورد بررسي وضعيت بهتري داشتند.