سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد زارع – استاد یار بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
محمد تقی کرباسی معروف – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شیراز
عزت الله رئیسی – استاد بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

ارزیابی اقتصادی پمپاژ آب عموماً به دلیل ناآشنایی مهندسان به فنون اقتصادی مهندسی و از سوی دیگر گسترده و گاه دشوار بودن اندازه گیری عوامل مؤثر بر قیمت تمام شده ی یک واحد آب استحصالی، صورت نمی گیرد یا مطالعات انجام شده، به دلیل فرضی بودن اطلاعات، از دقت کافی برخوردار نیستند. در این پژوهش که در سال ۱۳۷۸ صورت گرفته، پمپاژ آب به عنوان یک پروژه سرمایه گذاری، مورد ارزیابی قرار می گیرد. این بررسی، بر روی ۱۱ چاه نمونه در دشت فیروزآباد صورت گرفته است. بدین صورت که، همه ی عوامل مؤثر بر قیمت تمام شده آب استحصالی از قبیل: تعداد ساعات و بده پمپاژ آب در طول سال، همچنین کلیه هزینه های اولیه مانند هزینه ی حفر، تکمیل و تجهیز چاه، به همراه هزینه های جاری در طول سال، به دقت اندازه گیری گردید و سپس با استفاده از فرمول های اقتصاد مهندسی، قیمت تمام شده یک متر مکعب آب استحصالی به دست آمده است. نتایج به دست آمده از این قرار است که اگرچه چاه های با موتور دیزل هزینه تمام شده بالاتری را نشان می دهند، اما در بسیاری از نقاط، استفاده از موتورهای دیزلی اقتصادی تر از برقی است. همچنین، چاه های برقی به دلیل هزینه سرمایه گذاری اولیه بالا و هزینه ی بهره برداری و نگهداری کم، در نرخ بهره های، پایین ( حدود ۱۰% )، توجیه اقتصادی بالاتری دارند و بالعکس، چاه های با موتور دیزل، به دلیل هزینه ی بهره برداری و نگهداری زیاد، در نرخ بهره های بالا( حدود ۲۰%)، از لحاظ اقتصادی نسبت به چاه های برقی به صرفه تر می باشند. این موضوع، بویژه در محاسبه ی"حداکثر فاصله اقتصادی" (نسبت به شبکه برق موجود) برای چاه های برقی، همچنین، تبدیل موتورهای دیزل به برقی، خود را نمایان می کند.