سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا علیزاده – کارشناس ارشد استخراج معدن-موسسه حرا

چکیده:

تاکنون برآورد قیمت مناسبی از طرف سازمان برنامه و بودجه به منظور تخمین هزینه‌های حفاری و نگهداری اولیه تونل ارائه نگردیده است و بین مقادیر ارائه شده از طرف این سازمان و مقادیر واقعی اختلاف زیادی وجود دارد. بطور مثال بر اساس فهرست بهای واحد پایه راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن ـ رسته راه و ترابری هزینه یک متر مکعب حفاری تونل در زمینهای سخت و حمل مواد و …برابر ۴۵٫۰۰۰ ریال (فهرست بهای سال ۱۳۷۹ ـ فصل چهارم.حفاری تونل شماره ۰۴۰۱۰۱) می‌باشد در حالی که بر اساس برآوردهای واقعی این رقم بدون اعمال ضرایب و هزینه حمل به بیش از۲۴۰،۰۰۰ریال می‌رسد. همچنین هزینه یک متر مکعب شاتکریت (با ضخامت ۵ سانتیمتر) بر اساس مرجع ذکر شده ۲۸۸٫۰۰۰ ریال (فهرست بهای سال ۱۳۷۹ ـ فصل دوازدهم.بتن درجاشماره ۱۲۰۴۰۲) برآورد شده است درحالی که بر اساس برآوردهای واقعی این رقم به بیش از ۸۰۰،۰۰۰ریال می‌رسد. چنین اختلافهای زیادی بین ارقام محاسبه شده و ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه باعث ایجاد مشکل در برآورد کل هزینه کارهای عمرانی از این نوع می‌گردد. در این مقاله بر اساس برآوردهای انجام شده از پروژه‌های در حال فعالیت آنالیز قیمت برای حفاری یک متر مکعب تونل و همچنین یک متر مکعب شاتکریت و یک متر مربع مش بندی و یک متر طول بولت زنی (بولت تزریقی) انجام و نتایج آن نیز آورده شده است. در این مقاله سعی شده که کلیه پارامترهای موثر بر عملیات حفاری و نگهداری اولیه تونل در روند محاسبات تاثیر داده شوند تا نتایج بدست آمده واقعی‌تر باشد.