سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید اسدی بالاگفشه – پژوهشیار دانشگاه مالک اشتر (کارشناسی ارشد) ، پژوهشکده سازمان صنایع هو
قاسم بهفرشاد – استادیار دانشگاه مالک اشتر (دکتری)، دانشگاه مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی
جاماسب پیرکندی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، پژوهشکده سازمان صنایع ه

چکیده:

این مقاله قصد دارد پارامترهای مختلف هزینه و مسایل اقتصادی محصولات هوایی را معرفی کرده و فرمولهای برآورد هزینه و قیمت را ارائه نماید. این تلاش می تواند برای تهیه دستورالعمل تخمین هزینه و قیمت، آشنایی با پارامترهای مرتبط با آنها و بسترسازی مبحث مهم آنالیز اقتصادی و هزینه محصولات هوایی و در مراحل بعدی به منظور دستیابی به روشهای برآورد هزینه برای آماده سازی نرم افزار محاسباتی مورد استفاده قرار گیرد.