مقاله برآورد همخوني و پارامترهاي ژنتيکي صفات ساختار ظاهري بدن در اسب هاي نژاد عرب ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در كشاورزي پويا از صفحه ۳۸۳ تا ۳۹۲ منتشر شده است.
نام: برآورد همخوني و پارامترهاي ژنتيکي صفات ساختار ظاهري بدن در اسب هاي نژاد عرب ايران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسب نژاد عرب
مقاله صفات ساختار ظاهري بدن
مقاله همخوني
مقاله وراثت پذيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قره ويسي شهاب الدين
جناب آقای / سرکار خانم: ايراني مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: امام جمعه كاشان ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي پور محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اسب عرب، يکي از نژادهاي خالص ايراني است که توسط سازمان جهاني اسب عرب (WAHO) ثبت مي شود. در اين مطالعه ۱۳ صفت ساختار ظاهري بدن روي نمونه اي تصادفي از اسب هاي نژاد عرب اندازه گيري شد. براي برآورد مولفه هاي واريانس و پارامترهاي ژنتيکي از روش مدل دام و حداکثر درست نمايي محدود شده بدون نياز به مشتق گيري و نرم افزار DF-REML استفاده شد. ميانگين همخوني جامعه مورد مطالعه ۲٫۱۲ درصد بود. ضريب همخوني هر اسب به عنوان متغير کمکي از نوع خطي در تجزيه و تحليل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. اثر همخوني بر صفت ارتفاع جدوگاه بسيار معني دار (P<0.01) و برصفات ارتفاع وسط بدن، ارتفاع بلندترين نقطه کپل، محيط ساق دست و محيط ساق پا معني دار شد (P<0.05). وراثت پذيري صفات ساختار ظاهري بدن، کم تا زياد برآورد شد. کمترين و بيشترين وراثت پذيري به ترتيب براي صفت طول گردن (۰٫۰۵۰±۰٫۰۰۸) و صفت ارتفاع بلندترين نقطه کپل (۰٫۶۱۴±۰٫۰۸۷) برآورد شد. اين تحقيق در سال ۱۳۸۶ در دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر انجام شد.