سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی محقر – عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
سیدمحمدرضا ناصرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران
مهدی نصراللهی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه تهران
محمدعلی حق نظر – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

چکیده:

تحقیقات متعددی مشخص کرده اند که وزن های استاندارد تعیین شده توسط بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت با شرایطی که سازمان ها در آن فعالیت می کنند کاملا هماهنگ نیست . در مقاله حاضر پس از بررسی مدل EFQM ، پرسشنامه ای را جهت برآورد وزن شاخص های این مدل طراحی نموده و آنرا میان خبرگان صنعت خودرو توزیع کردیم . با تحلیل داده ها به کمک اعداد فازی مثلثی میزان
اهمیت هر شاخص از نقطه نظر خبرگان صنعت برآورد شد . نتیجه حاصل نشان می دهد که ساختار وزن درک شده برای شاخص های مدل EFQM . در صنعت خودرو با ساختار ارائه شده توسط بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت تفاوت هایی دارد