سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا راستی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق
فروغ بصیرت – کارشناس ارشد RS و GIS دانشگاه صنعت آب و برق، دانشکده عمران

چکیده:

شهر رشت در یکی از نواحی لرزه خیز ایران قرار دارد. این شهر مرکز استان گیلان، در´ ۳۵ º۴۹ طول شرقی و ´۱۶ º۳۷عرض شمالی همسطح دریاهای آزاد می باشد. شواهد تاریخی نشان می دهد که این شهر بارها در زلزله تخریب شده است. سابقه لرزه خیزی این شهر به رخدادهای ۱۳۶۷ و ۱۴۸۵ میلادی باز می گردد. بزرگترین رخداد موثر زلزله بر این شهر زمینلرزه ۱۹۹۰ رودبار می باشد؛ که بزرگای آن ۴/۷Ms=بوده است.
در این تحقیق مشخصات زلزله محتمل با دوره های بازگشت متفاوت شامل شتاب، سرعت و تغییر مکان در نقاط مختلف شهر در ابعاد یک در یک کیلومتر برآورد و در محیط GIS ارائه گردیده است. با توجه به دیدگاه مدیریتی و توصیفی پژوهش و ثابت بودن این پارامترها برای یک زلزله، از مدل مفهومی وکتور و متد محلی قطعی جهت درونیابی استفاده شده است.
مطابق آنچه از قبل پیش بینی می شد محاسبات نشان داد که این پارامترها در سطح زمین شهر رشت مخصوصا ناحیه شمالی شهر قابل توجه بوده و بدیهی است که این نتایج جهت تهیه و تحلیل آسیب پذیری و مقاوم سازی کلیه سازه ها و تاسیسات کاربرد دارد. همچنین این اطلاعات جهت مدیریت بحران حین و پس از زلزله به کار خواهد رفت.