سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنگره منطقه ای راهکارهای توسعه اقتصادی استان کردستان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

کامبیز ملایی – کارشناس ارشد جمعیت شناسی

چکیده:

افرادی که تولید و مصرف کننده ثروتها هستند بنیان هرگونه فعالیت اقتصادی به شمار می آیند و نیروی کار جمعیت فعال پدید آورنده اصلی اقتصاد ، ثروتها و خدمات می باشند. در راستای توسعه اقتصدی در هر منطقه در صورتیکه عامل سرمایه را نادیده بگیریم منابع انسانی مهمترین عامل محسوب می شند. بنابراین برنامه ریزی در زمینه های مختلف اضتغال و فعالیت شدیدا در گرو جمعیت انسانی یا به زبان گویاتر منابع انسانی آن منطقه می باشد. در غیر این صورت وجود بیکاری ، بیکاری پنهان و بیکاری ناقص اجتناب ناپذیر خواهد بود. از مهمترین شاخص های ساخت و حالت جمعیت فعالیت و اشتغال می باشد که در آن میان شناخت میزان نسبت بستگی و بار تکفل خالص بیش از همه ضروری تر است. در این مقاله سعی بر شناخت عوامل مختلف تاثیرگذار بر شاخص های اشتغال و فعالیت در شهرستان سنندج با دید جمعیت شناختی تحلیل شوند.