سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
پرویز بیات – هیئت علمی گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
هاجر شمسیان قهفرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
منصور رامزی – مدرس گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
زینب کوهی فایق – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده:
در حال حاضر دنیا به سمت استفاده از انرژی های تجدید پذیر و عاری از مواد مضر زیست محیطی حرکت می کند و در این مسیر محققان و کارشناسان امر محیط زیست و انرژی به نتایج خوبی نیز دست پیدا کرده اند، لذا بررسی دقیق مکان هایی کهقابلیت استفاده از انرژی های نو را دارند امری اجتناب ناپذیر است. و همچنین رشد روزافزون قیمت گاز طبیعی و نفت، کاهش سوختهای فسیلی و افزایش گازهای گلخانهای موجب شده است که استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر همچون باد، خورشید، ژئوترمال، بیوماس و … به عنوان منبعی تمیز، تمام ناشدنی، نامحدود و سازگار با محیط زیست مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.در این مقاله به پتانسیلسنجی استفاده از انرژی تجدید پذیر باد در شهرکرد با استفاده از نرمافزارHOMER پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که در صورتی استفاده از توربین باد توجیه اقتصادی دارد که فاصله منزل مسکونی تا محل تولید برق بیشتر از ۲/۹۵ کیلومتر باشد. همچنین نتایج نشان میدهند که در سرعتهای باد تا۶/۷متربرثانیه میزان برقی که می توان با استفاده از دیزل و باتری تولید کرد هزینه پایینتری دارد اما در سرعتهای باد بالا استفاده از توربین بادی بهصرفهتر است.