سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

تورج سبزواری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان، فارس
رضا محمدپور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان، فارس
سید محمد علی زمردیان – عضوهیئت علمی دانشگاه شیراز، فارس

چکیده:

شکست سدهای خاکی از جمله وقایعی است که خسارات مالی وجانی فراونی به همراه دارد، لذا در طرح سدهای خاکی باید این پدیده به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد تا تمهیدات لازم جهت کنترل سیلابهای بزرگ ناشی از شکست سد صورت گیرد. دبی خروجی از مقطع شکست، ابعاد مقطع شکست و زمان شکست از پارامترهای مهمی هستند که در طراحی سازه‌های کنترل کننده سیلاب در مسیر رودخانه و زمان تخلیه مردمی جهت کاهش خسارات جانی و مالی در نظر گرفته می‌شود. به طور کلی هیدروگراف خروجی از سد، ابعاد مقطع شکست و زمان شکست به پارامترهای مهمی از جمله جنس مصالح سد، حجم مخزن و ارتفاع سد بستگی دارد. در این تحقیق بر اساس بررسی‌های صورت گرفته از طرف اداره ایمنی سد(DSO) سازمانUSBR در سال ۱۹۹۸ برروی ۱۰۸ سد مختلف دنیا که دچار خرابی وپدیده شکست شده‌اند، تاًثیر پارامترهای مزبور را بر روی حداکثر دبی خروجی از مقطع شکست، زمان شکست و ابعاد شکست (متوسط عرض شکست، عمق شکست) مورد بررسی قرار گرفته شده است. جهت تعیین رابطه بین پارامترها از روش شبکه‌های عصبی مصنوعی با روش شبکه‌های پیشخور(Feed-Forward Networks) استفاده شده است. نتایج بدست آمده در برآورد حداکثر دبی خروجی و ابعاد شکست بسیار مناسب بوده ولی به علت کمبود اطلاعات در مورد زمان شکست، آموزش شبکه ناموفق بود.