سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عیسی سلاجقه – استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
منصور قلعه نوی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمود لایق رفعت – کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل

چکیده:

فلسفه کاربردی ضریب رفتار در آیین نامه های طراحی لرزه ای سازه ها، احتساب انرژی است که یک سازه، از زمانی که اولین مفصل پلاستیک در آن تشکیل می شود تا زمانی که به مکانیزم خرابی کامل می رسد، تحمل یا جذب می کند. هدف از این مقاله بررسی شکل پذیری و ضریب رفتار گنبد های تک لایه تحت بار قائم می باشد.برای این کار نیاز به مطالعه تعداد زیادی مدل می باشد. در این تحقیق چهار نوع شبکه گنبد فضا کار تک لایه،که عبارت از: گنبد شودلر، گنبد لاملایی ،گنبد دنده ای وگنبد ژئودزی با دهانه های ۴۰،۳۰،۲۰،۱۵،۱۰ ( و باارتفاع های مختلف در نظر گرفته شده اند که تعداد کل مدل های انتخاب شده ۱۵۰ عدد می باشد. در این مقاله با ) که توانایی تحلیل غیر خطی مسائل را به روش اجزای محدود دارا است، گنبد ها مدل سازی شده و سپس ANSYS استفاده از نرم افزار ۶ با روش معمول آنالیز غیر خطی مصالح و غیر خطی هندسی با بار استاتیکی زیادشونده روی سازه انجام گرفته تا سازه ناپایدار و خراب شود که ازحاصل نتایج آن منحنی های نیرو- تغییر مکان)منحنی ظرفیت سازه( به دست می آید و بااستفاده ازشیوه های ارائه شده شکل پذیری و ضریب رفتار این سازه ها را محاسبه می شوند.