سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدمهدی احمدی – کارشناس ارشد سازه
ملک محمد رنجبر – استادیار دانشکده فنی دانشگاه گیلان
رحمت مدندوست –

چکیده:

تجربه زلزله های اخیر و مطالعات انجام شده حاکی از آن است که برخی از سازه های بتن مسلح موجود با اینکه مقاومت خوبی در برابر بارهای ثقلی دارتد ، اما ممکن است در زمان وقوع زلزله عملکرد مناسبی ازخود نشان ندهند . در سالهای اخیر استفاده از بادب ند فلزی در سازه های بتن آ رمه جهت مقاوم سازی ساختمانهای ضعیف موجود و همچنین در طراحی لرزه ای ساختمانی جدید به عنوان یک عنصر مقاوم برشی در برابر زلزله مطرح شده است . استفاده از بادبند فولادی با اتصال مستقیم بدلایل متعدد از جمله مسائل اقتصادی ، اجرای آسان ، ا مکان ایمن سازی و تقویت سازه های بتن مسلح ضعیف در برابر زلزله ، مورد توجه قرار گرفته است و یکی از راهکارهای مناسب در این راستا استفاده از بادبند زانویی است .در این مقاله رفتار قاب بتنی تقویت شده با بادبند زانویی از نظر سختی جانبی و شکل پذیری مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده است با توجه به سکوت آیین نامه ، میزان مناسب ضریب رفتار برای این سیستم برآورد گردد . با استفاده از روش طیف ظرفیت . پارامترهای لرزه ای همانند ضریب کاهش نیرو در اثر شکل پذیری ، ضریب اضافه مقاومت ، ضریب رفتار نهایی سیستم و همچنین ضریب رفتار مؤثر در طراحی سازه محاسبه شده و تأثیر ارتفاع و سهم مقاومت جانبی سیستم بادبندی ، در ضریب رفتار آنها مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج حاصل ، حاکی از رفتار بسیار مناسب بادبند زانویی و اختلاف اندک بین ضریب رفتار نهایی و ضریب رفتار مؤثر در طراحی سیستم می باشد که این موضوع نشانگر تأمین رفتار مورد نظر قاب های طراحی شده با بادبند زانویی و رضایت بخش بودن برآورد پارامترهای لرزه ای با استفاده از طیف ظرفیتنیاز می باشد