سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابراهیم ثنایی – استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت
احمد نیکنام – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت
جواد هاشمی – کارشناس ارشد سازه مهندسی سپاسد تهران

چکیده:

روش طیف ظرفیت به تازگی برای بررسی رفتار ساز هها و محاسبة وضعیت نهایی سازه تحت یک طیف زلزله خاص معرفی شده است. این روش در مقایسه با روش تحلیل دینامیکی غیر خطی روشی ساده و عملی می باشد. هم اکنون محققین زیادی در حال مطالعه و بررسی این روش برای بهبود نتایج و تکمیل آن می باشند. در این مقاله ضمن تشریح روش فوق نحوة استفادة از آن برای محاسبة پارامترهای لرزه ای ارائه شده است. در حقیقت با تغییر کوچکی در فر آیند روش میتوان با استفاده از آن پارامترهای لرزه ای ساز هها را محاسبه کرد. با روش ذکرشده چندین نمونه ، مورد ازریابی قرار گرفته و پارامترهای لرزه ای آنها محاسبه شد که نتایج بسیار رضایت بخشی حاصل گردید.