سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس آمار ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عین اله پاشا – گروه آمار و ریاضی دانشگاه تربیت معلم تهران
محسن محمدزاده – گروه آمار دانشگاه تربیت مدرس
علی اقامحمدی – گروه آمار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در استفاده از مدل رگرسیون که در اکثر مطالعات اقتصادی و اجتماعی به کار می رود معمولا با دو مشکل مواجه می شویم نخست اینکه در مسئله تعدادپارامترهای مجهول که باید برآورد شوند بیش از تعداد مشاهدات است و دوم فقدان صحت شرایط لازم جهت کاربرد مدل.