سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم ادهم – دانشجوی کارشناسی ارشد
مرادپاشا اسکندری نسب – دانشیار دانشگاه زنجان،
علی هاشمی – استادیار دانشگاه اومیه
سراین رزاق زاده – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات سازمان جهادکشاورزی ارومیه

چکیده:

در این تحقیق به منظور برآورد مقادیر وراثت پذیری، تکرارپذیری C² و همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی بین صفات تولیدی از تعداد ۲۲۹۱ رکورد مربوط به ۱۴۷۳ رأس گاو شیری نژاد هلشتاین در دوره های مختلف شیردهی که طی سالهای ۱۳۸۶-۱۳۷۰ توسط واحد ثبت و رکوردگیری معاونت تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان غربی جمع آوری شده بود، استفاده گردید. صفات تولیدی شامل رکوردهای گرفته شده و دفعات دوشش شیر تولیدی و چربی بود. تجزیه و تحلیل داده ها پس از انجام ضرابب تصحیح با استفاده از مدل حیوانی و روش حداکثر درستنماییی محدود شده انجام شد.
برآورد مقادیر وراثت پذیری، تکرارپذیری و C² برای صفات تولید شیر به ترتیب ۰٫۲۵، ۰٫۳۲، ۰٫۰۶۶ و برای تولید چربی به ترتیب ۰٫۲، ۰٫۲۲، ۰٫۰۲ بود. همچنین همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی بین صفات تولید شیر و چربی به ترتیب ۰٫۵ و ۰٫۰۸ بود.