مقاله برآورد پارامتر هاي ژنتيکي صفات توليدي در جمعيت گاوهاي هلشتاين ساري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در علوم دامي از صفحه ۳۵ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: برآورد پارامتر هاي ژنتيکي صفات توليدي در جمعيت گاوهاي هلشتاين ساري
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وراثت پذيري
مقاله پارامترهاي ژنتيکي
مقاله توليد شير
مقاله چربي
مقاله هلشتاين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي انگاسي محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: سوداگراميري احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور برآورد پارامترهاي ژنتيکي و ضرايب همبستگي ژنتيکي و فنوتيپي، از ۱۴۰۰ رکورد توليد شير، توليد چربي و درصد چربي شير مربوط به دو گله گاو هلشتاين موجود در شهرستان ساري که در سال ۱۳۸۰ توسط سازمان جهاد کشاورزي استان مازندران جمع آوري شد، استفاده گرديد. جهت بررسي اثر عوامل مختلف ماه و فصل زايش، گله، دوره شيردهي و درصد خلوص خوني بر روي صفات توليد شير، توليد چربي و درصد چربي شير از مدل خطي (GLM) نرم افزار Minitab استفاده شد. همچنين پارامترهاي ژنتيکي (وراثت پذيري، همبستگي هاي ژنتيکي و فنوتيپي) با مدل حيواني و روش حداکثر درستنمايي محدود شده (REML) و از طريق نرم افزار DFREML (1997) برآورد شدند. ميانگين و انحراف معيار توليد شير، توليد چربي و درصد چربي در کل دوره شيردهي به ترتيب ۶۷۱۹٫۲۶ ۱۰۱٫۸، ۱۸۰٫۹۱ ۲٫۷ و ۲٫۷۲ ۰٫۳۴ برآورد گرديد. وراثت پذيري و انحراف خطاي صفات ذکر شده با استفاده از مدل تک صفتي به ترتيب ۰٫۳۰ ۰٫۰۹، ۰٫۲۴ ۰٫۰۸ و ۰٫۱۴ ۰٫۰۷۶ و همچنين همبستگي هاي ژنتيکي و فنوتيپي صفات توليد شير – درصد چربي، توليد شير – توليد چربي، توليد چربي – درصد چربي به ترتيب -۰٫۳۴ و -۰٫۴۶، ۰٫۶۹ و ۰٫۶۴، ۰٫۱۹ و ۰٫۳۰ برآورد گرديد. با توجه به نتايج اين تحقيق، عملکرد ژنوتيپ ها در رابطه با صفات ياد شده در اين منطقه آب و هوايي مشخص گرديد. لذا پيشنهاد مي شود که انتخاب در هر منطقه بر اساس شاخص انتخاب صفات مورد نظر، متناسب با آن محيط خاص انجام گيرد.