سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عیسی سلاجقه – استاد بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
سعید قلی زاده قلعه عزیز – کارشناس ارشد بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
علیرضا لوایی – کارشناس ارشد بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

چکیده:

طراحی سیستمهای سازه‌ای در برابر زلزله مستلزم آنالیز دینامیکی آنها می‌باشد. میزان محاسبات لازم برای آنالیز دینامیکی سازه‌ها که با استفاده از روش آنالیز لحظه به لحظه انجام می‌پذیرد، بسیار بالا می‌باشد. در این تحقیق، جهت کاهش حجم محاسبات مورد نیاز برای به دست آوردن پاسخ حداکثر ساختمانهای برشی در برابر تحریک زلزله دو شبکه عصبی مصنوعی تابع بنیادی شعاعی (RBF) و رگرسیون تعمیم یافته(GR) مورد استفاده قرار گرفته‌اند . مقایسه نتایج حاصل از این دو شبکه با نتایج دقیق به دست آمده از آنالیز دینامیکی لحظه به لحظه، بیانگر دقت و سرعت مناسب شبکه‌های مذکور می‌باشند