سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جهانگیر عابدی کوپایی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان
حمیدرضا نصیرزاده – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی

چکیده:

یکی از مشکلات مراکز دفن زباله، مساله آلودگی آب زیرزمینی در اثر نفوذ شیرابه زباله است. در سالهای اخیر آلودگی آب های زیرزمینی باعث شروع تلاشهایی در جهت روشهای برآورد حجم شیرابه تولیدی لندفیل ،کنترل وتصفیه شیرابه وهمچنین پایش مستمر کیفیت آب چاه های پایین دست لندفیل در کشورهای مختلف جهان شده است.شهر اصفهان با جمعیت بالغ بر ۰۰۰/۳۰۰/۱ نفر و با ده منطقه شهری روزانه دارای بیش از ۷۰۰ تن زباله خانگی است. با در نظر گرفتن حجم عظیم مواد زائد دفن شده در طی چندین دهه گذشته در منطقه گردنه زنیل اصفهان و طبعاً حجم زه آب تولید شده، لزوم تحقیقات بنیادی در مورد برآورد پتانسیل آلایندگی آن بر منابع آب زیرزمینی مناطق اطراف، از اهمیت بسزایی برخوردار است. دراین تحقیق به منظور برآورد حجم شیرابه تولید شده در جایگاه دفن زباله اصفهان از مدل HELP که یک نرم‌افزار کامپیوتری برای بررسی دوبعدی هیدرولوژی مدفن و حرکت آب به داخل پوشش ومدفن است، استفاده گردید. داده های این برنامه شامل اطلاعات هواشناسی، مشخصات خاک و فرضیات طراحی می باشد. نتایج خروجی مدل HELP نشان داد میزان شیرابه تولید شده درکل سالهای بهره برداری تقریبا ۱۳/ ۵ درصد از مجموع بارندگی است. مجموع بارندگی در طول سالهای بهره برداری از لندفیل برابر با ۳/۱۸۳۷ میلی متر بوده که بر اساس تخمین مدل HELP حدود ۳/۹۴ میلی متر از آن در تولید شیرابه نقش داشته است