سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا طهماسبی – دانشجوی کارشناسی آبیاری دانشگاه شیراز
سیدمحمدعلی زمردیان – عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

چکیده:

روانگرایی یکی از مهمترین، جالب ترین، و بحث انگیزترین عناوین مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای می باشد. پتانسیل روانگرایی توده خاک به پارامترهای خاک وزلزله بستگی داررد. در این مقاله به بررسی پتانسیل روانگرایی خاک توسط محاسبات معمول و شبکه عصبی پرداخته می شود. مدلهای شبکه عصبی به نام BackPropagation و Radial basic که تکنیک های محاسبه ای بسیار پیشرفته اند، در ارزیابی داده های آزمایشگاهی و محل به کار گرفته شده اند. شبکه عصبی مصنوعی توسط داده های محل آموزش داده شده و سپس شبکه آموزش دیده بوسیله داده هایی که در مرحله آموزش به کار گرفته نشده بودند مورد رازیابی قرار گرفت. در مطالعه موردی، پیش بینی پتانسیل روانگرایی برای زلزله طراحی به بزرگی ۷/۵ ریشتر در شهر Izmir ترکیه بوسیله شبکه عصبی انجام گرفته و نتایج حاصل با روش Seed & Idriss مقایسه گردیده است.