سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی کرباسی – کارشناس ارشد عمران – آب
احسان دریکوند – دکترای عمران – آب و عضو هیئت علمی دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شو
ابوالفضل شمسایی – دکترای عمران – آب استاد دانشکده مهندسی دانشگاه صنعتی شریف
حمیدرضا باباعلی – دکترای عمران – آب و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:

این پژوهش با انگیزه تلفیق مدل هیدرولیک رودخانه HEC-RAS و سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS از طریق الحاقیه HEC-GEORAS جهت تعیین پهنه سیلاب قسمتی از رودخانه کشکان استان لرستان صورت گرفته است . در راستای انجام این پژوهش اطلاعات اولیه مورد نیاز که شامل آمار مربوط به دبی های سالیانه رودخانه کشکان در ایستگاه های هیدرومتری کشکان – پلدختر , کشکان – افرینه , مادیان رو د – برآفتاب و چولهول – افرینه از سال آبی ۳۳-۳۴ الی ۸۵-۸۶ از شرکت منطقه ای آب لرستان تهیه و هم چنین نقشه های ت وپوگرافی ۱/۲۵۰۰۰ و ۱/۵۰۰۰ حوضه آبریز کشکان از سازمان نقشه برداری کشوری جمع آوری شده است.