مقاله برآورد کشش هاي مواد مغذي: کاربردي از مدل توبيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در فصلنامه اقتصاد مقداري (فصلنامه بررسيهاي اقتصادي) از صفحه ۸۹ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: برآورد کشش هاي مواد مغذي: کاربردي از مدل توبيت
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم معادلات تقاضاي تقريبا ايده آل
مقاله رگرسيون هاي به ظاهر نامرتبط
مقاله ارزش واحد
مقاله کشش هاي مواد مغذي
مقاله الگوي توبيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هژبركياني كامبيز
جناب آقای / سرکار خانم: كوهبر محمدامين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، ابتدا با استفاده از داده هاي مقطعي هزينه درآمد خانوارهاي ايراني در سال ۱۳۸۴ و روش سيستم معادلات تقاضاي تقريبا ايده آل، توابع تقاضاي مواد غذايي تخمين زده شده است. چون داده هاي مورد استفاده مقطعي بودند، قيمت ها به صورت ارزش نهايي يا واحد محاسبه شدند. سپس با استفاده از کشش هاي قيمتي و درآمدي برآورد شده مواد غذايي، کشش هاي مواد مغذي با استفاده از معادله تکنولوژي مصرف لانکستر استخراج شده است.  اين کشش ها ابزار مناسبي براي پيش بيني آثار سياست هاي حمايتي بر تقاضاي مواد غذايي و مهمتر از آن بر مصرف مقدار مواد مغذي است. در بخشي از مقاله، تاثير متغيرهاي دموگرافيکي بر قيمت بررسي شده است. بر اساس نتايج برآورد معادلات قيمت واحد با افزايش هزينه، مواد غذايي با کيفيت تري مصرف شده است. همچنين ميزان تحصيلات، بعد خانوار و ديگر متغيرهاي دموگرافيکي، بر کيفيت مواد غذايي مصرف شده تاثيرگذار بوده است.