مقاله برابرسازي معنايي واژگان جغرافياي سياسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در فصلنامه ژئوپليتيك از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: برابرسازي معنايي واژگان جغرافياي سياسي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجتهدزاده پيروز
جناب آقای / سرکار خانم: حافظ نيا محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
واژه استيت State در انگليسي و اتا Etat در فرانسه از نظر لغوي به معني «حالت» و «وضعيت» است. در کاربرد مديريت سياسي جوامع (مديريت سياسي کشور) اين واژه يا اصطلاح به معني «حالت سياسي» يا «ساختار سياسي» کشور است. با شناخت اين زمينه اوليه، در تلاش براي يافتن مرادفي براي اين واژه يا اصطلاح اروپايي در زبان فارسي اين نتيجه حاصل مي شود که مرادف تک واژه اي فارسي خاصي را نمي توان در برابر اين واژه يافت. در حقيقت آنچه در انديشيدن فارسي در برابر اين کلمه يا اصطلاح قرار مي گيرد، توامي است از دو مفهوم «حکومت» و «کشور». استيت State در جغرافياي سياسي عبارت است از واقعيتي ترکيبي مشتمل بر سرزمين، ملت، و ساختار سياسي يا حکومت که در فرايند سامان يابي سياسي ملت براي مديريت سياسي کشور ايجاد مي شود.