سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

دکترمحمد طالبی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)
محمدباقر ثریانژاد – کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده:

اتخاذ تصمیمات اقتصادی نیازمند اطلاعات است که یکی از مهمترین آنها اطلاعاتی است که از طریق سیستم حسابداری و صورت های مالی شرکت ها حاصل می شود. نسبتهای مالی ابزار مهمی برای تحلیل گران مالی هستند که با ساتفاده از صورت های مالی و سایر اطلاعات، زمینه لازم را برای ارزیابی و تصمیم گیری به سرمایه گذاران و سایر ذینفعان بنگاه های اقتصادی فراهم می کنند. در این تحقیق، رابطه بین نسبت های مالی و بازده سهام شرکتها مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است.