مقاله برازش داده هاي تشتک تبخير با روش تورنوايت در مناطق خشک ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۱۸۷ تا ۱۹۶ منتشر شده است.
نام: برازش داده هاي تشتک تبخير با روش تورنوايت در مناطق خشک ايران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تبخير
مقاله تشتک کلاس A
مقاله روش تورنوايت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افضلي آتيكه
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: زارع چاهوكي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دقيق ترين و ساده ترين روش اندازه گيري تبخير، بهره گيري از تشتک هاست که در ايران از تشتک کلاس A بهره گيري مي شود در مقابل روش هاي تجربي زيادي نيز وجود دارد که براي برآورد تبخير و تعرق از آنها بهره گيري مي شود در اين پژوهش روش تورنوايت به دليل سادگي و کمي مشخصه هاي موجود در آن گزينش شد و به دليل برآورد نامناسب آن در شرايط اقليمي ايران در مقايسه با داده هاي بدست آمده از تشتک سعي شد تا با تغييراتي در آن، بتوان از آن در برآورد تبخير و تعرق بهره گيري نمود. نتايج نشان داد درصد قابل توجهي از داده هاي تبخير ماهانه برآورد شده از روش تورنوايت با توان (آلفاي) اصلاح شده در ايستگاه هاي مختلف نزديکي خوبي به داده هاي ماهانه تبخير تشتک کلاس A در محدودة خطاي ۳۰± درصد آن پيدا مي کند و در واقع بايد بيش از نيم واحد به توان فرمول تورنوايت اضافه کرد تا نتايج قابل قبولي براي مناطق خشک و نيمه خشک ايران داشته باشد و در حقيقت بهره گيري از فرمول تورنوايت بدون اصلاح آن، در اندازه گيري تبخير و تعرق در ايران موثر نمي باشد.