سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی بهاری –
مهران ریاضیان –

چکیده:

تعدادی از پژوهشگران در تجزیه و تحلیل طیف های فتوگسیلی XPS و تابش سینکروترونی از مدل سه پله ای برگلند و اسپایسر استفاده می کنند که در این مدل تغییر انرژی مربوط به پهن شدگی لورنتسی و گاوسی در تابع توزیع انرژی لحاظ نشده است. در اینجا با اعمال این دو فاکتور پهن شدگی، روش بهتر FitXPS را در برازش طیف های فتوگسیلی بکار بردیم . نتایج به دست آمده نشان می دهند که در این حالت می توان قله های دیگر سیلیکون و اتم های اکسیژن را با توجه به جهت اسپین ها از یکدیگر تفکیک نمود.