مقاله برازش مدل رگرسيوني رشد به مجموعه هاي تصادفي پولي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در مجله علوم آماري از صفحه ۵۱ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: برازش مدل رگرسيوني رشد به مجموعه هاي تصادفي پولي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مجموعه تصادفي بسته
مقاله تابع اصابت
مقاله كسر حجمي
مقاله مدل بولي
مقاله مدل رگرسيوني رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خزايي مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از مدل هايي كه مي تواند در مطالعه رابطه بين مجموعه هاي تصادفي بولي و متغيرهاي كمكي به كار رود مدل رگرسيوني رشد است كه با تعميم مدل بولي و وابسته كردن توزيع دانه هاي آن به متغيرهاي كمكي تعريف مي شود. اين مدل مي تواند در مطالعه رفتار مجموعه هاي تصادفي بولي وقتي تغيير در ناحيه پوشيده شده توسط آنها با تغيير در اندازه دانه ها همراه است استفاده شود. در اين مقاله شناسايي و برازش مدل رشد مناسب، با تكيه به اطلاعات موجود در مصاديق مدل هاي بولي و مقادير متغيرهاي كمكي را امكان پذير ساخته ايم. همچنين روش مناسبي براي برازش مدل رگرسيوني رشد ارايه و خواص برآورد كننده هاي حاصل از آن را به كمك شبيه سازي مورد مطالعه قرار داده ايم.