مقاله برازش مدل هاي رگرسيوني پويا با داده هاي پانلي توسط روش هاي ماكسيمم درستنمايي و بيزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در مجله علوم آماري از صفحه ۷۹ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: برازش مدل هاي رگرسيوني پويا با داده هاي پانلي توسط روش هاي ماكسيمم درستنمايي و بيزي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثرات تصادفي
مقاله درستنمايي حاشيه اي
مقاله شرايط اوليه
مقاله مو لفه هاي واريانس
مقاله نمونه گيري گيبز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي سكينه
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدل هاي رگرسيوني پويا با داده هاي پانلي داراي كاربرد بسياري در مطالعات اقتصادي و اجتماعي هستند. خصوصيت بارز اين مدل ها وجود متغيرهاي تاخيري به عنوان متغير تبييني است. اين ويژگي باعث اغتشاش در خواص برآوردها توسط روش هاي معمول برآورديابي خواهد شد. يك مساله اساسي در مدل سازي مشاهدات پانلي تغييرپذيري بين واحدهاي آزمايشي است كه به علت پيچيدگي محاسبات در استفاده از روش هاي متداول برآورديابي، اغلب اين اثرات ثابت در نظر گرفته مي شوند. در اين مقاله استنباط آماري پارامترهاي مدل رگرسيوني پانلي پويا با اثرات ثابت و تصادفي با روش هاي ماكسيمم درستنمايي و الگوريتم نمونه گيري گيبز انجام مي شود. سپس اين دو مدل را بر مجموعه اي از داده هاي اقتصادي مربوط به رگرسيون دارايي ها و بدهي هاي بانكي در ايران برازش داده و نتايج مورد تحليل قرار مي گيرند.