سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سلمه جمشیدی – دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

پارامترهای زمانی از جمله پارامترهایی هستند که در اکثر مدلهای هیدرولیکی و هیدرولوژیکی استفاده می شوند متداولترین پارامترهای زمانی مورد استفاده در هیدرولوژی زمان تمرکز است زمان تمرکز مدت زمانی است که آب از دورترین نقطه حوضه به نقطه خروجی برسد زمان تمرکز در طراحی سرریز ها براورد حجم سیلاب تهیه هیدروگراف سیل و بسیاری از انالیز های هیدرولوژیکی دیگر مورد نیاز است تا به حال روشهای بسیاری برای براورد زمان تمرکز ارائه شده است که هدف از این تحقیق انتخاب بهترین روش از روشهای براورد زمان تمرکز در حوضه ابخیز سرفیروزاباد در استان کرمانشاه است جهت براورد زمان تمرکز واقعی بازه های مورد مطالعه از روش صحرایی استفاده شد. جهت انتخاب بهترین روش از روشهای تجربی براورد زمان تمرکز در حوضه مورد مطالعه درصد اختلاف مقادیر بدست امده از روابط تجربی تعیین شده و مشخص شد که روشهای کرپیچ و چاو و هیدروگراف استدلالی جوابهای نسبتا خوبی ارایه دادند.