مقاله برجستگي مرگ و حرمت خود: يك مطالعه آزمايشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني) از صفحه ۵۷ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: برجستگي مرگ و حرمت خود: يك مطالعه آزمايشي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برجستگي مرگ
مقاله مديريت وحشت
مقاله ذهن پردازشگر هيجاني
مقاله حرمت خود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني نيما
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي عبدالحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظريه هاي مديريت وحشت (گرينبرگ، پيزينسكي و سولومون، ۱۹۸۶) و ذهن پردازشگر هيجاني (لانگز، ۲۰۰۴) معتقدند که تهديد مرگ بنيادي ترين و مهمترين منبع ساختارهاي روان شناختي سازش يافته و سازش نايافته مانند حرمت خود بالا و پايين است. در اين پژوهش تاثير روش برجستگي مرگ (روزنبلات و ديگران، ۱۹۸۹) بر حرمت خود بررسي شد. يک نمونه شامل ۹۱ دختر و ۱۲۸ پسر دانشجوي دانشگاه تهران به طور تصادفي در دو گروه آزمايشي و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمايشي به دو پرسش در باره موضوع برجستگي مرگ و گروه کنترل به دو پرسش غير مرتبط با موضوع برجستگي مرگ (پيزينسكي و ديگران، ۱۹۹۹) پاسخ دادند. سپس هر دو گروه مقياس حرمت خود روزنبرگ (روزنبرگ، ۱۹۶۵) را تکميل کردند. يافته ها آشکار ساختند که حرمت خود گروه آزمايشي به طور معناداري از گروه کنترل بالاتر بود (P=0.03) نتايج بر اساس نقش مرگ در ساختار روان شناختي فرد بحث شدند.