سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالحسین جهانمیری – دانشیار
غلامرضا زاهدای – دانشجوی کارشناسی ارشد
حمید امامی پور – دانشجوی دکترا بخش مهندسی شیمی دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله جذب گاز SO2 در یک برج تماسی آشفته مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور معادلات بقای جرم و ممنتم برای سیستم نوشته شده و به صورت عددی حل گردید. جهت بررسی دقت نتایج دستگاهی در مقیاس نیمه صنعتی ساخته شد. با مقایسه نتایج حاصل از مدل با داده های تجربی صحت مدل و نیز راندمان بالای برج تماسی آشفته در جذب گازهای سمی محرز گردید.