مقاله برخاستگاه و هوازدگي سنگ مادر ماسه سنگ هاي سازند خان بر اساس پتروگرافي، آناليز مدال و ژئوشيمي عناصر اصلي در برش چاه روف، بلوک پشت بادام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه زمين شناسي ايران از صفحه ۲۷ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: برخاستگاه و هوازدگي سنگ مادر ماسه سنگ هاي سازند خان بر اساس پتروگرافي، آناليز مدال و ژئوشيمي عناصر اصلي در برش چاه روف، بلوک پشت بادام
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژئوشيمي
مقاله آناليز مدال
مقاله برخاستگاه زمين ساختي
مقاله هوازدگي سنگ منشا
مقاله سازند خان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني برزي محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: شادان مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بخش عمده توالي هاي آواري -کربناتي سازند خان (پرمين) در برش چاه روف واقع در بلوک پشت بادام را، واحد هاي ماسه سنگي متوسط تا ضخيم لايه تشکيل مي دهند. در اين مطالعه با استفاده از شواهد پتروگرافي، آناليز مدال و ژئوشيمي عناصر اصلي، برخاستگاه و هوازدگي سنگ منشا اين ماسه سنگ ها بررسي شده است. شواهد پتروگرافي از جمله فراواني کوارتزهاي منوکريستالين با خاموشي مستقيم و گرد شدگي خوب، نبود پلاژيوکلازها و کاني هاي فرومنيزين، حضور دانه هاي زيرکن و تورمالين گردشده و استفاده از آناليز مدال ذرات آواري و نمودارهاي (Qm95.5, F0.8, Lt3.6) و (Qt99.1, F0.8, L0) نشان دهنده اشتقاق رسوبات از بخش هاي کراتون داخلي طي چرخه هاي مجدد رسوبي مي باشد. داده هاي ژئوشيميايي در دياگرام هاي تفکيک کننده محيط هاي زمين ساختي، بيان گر رسوب گذاري ماسه سنگ ها در بخش هاي حاشيه قاره اي غير فعال است. ضريب بالاي هوازدگي شيميايي (CWI’= 98.18) به همراه مچوريتي بالاي ترکيبي، شرايط آب و هوايي گرم و مرطوب را در منطقه منشا نشان مي دهد.