مقاله برخورداري از پليس شايسته با مطالعه شيوه ترفيع کارکنان پليس در انگلستان و امريکا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در توسعه انساني پليس از صفحه ۲۷ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: برخورداري از پليس شايسته با مطالعه شيوه ترفيع کارکنان پليس در انگلستان و امريکا
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پليس انگلستان
مقاله پليس امريکا
مقاله ترفيع
مقاله درجه
مقاله تحصيلات
مقاله پليس شايسته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي خوزاني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اجراي رويکرد پليس جامعه محور، نيازمند کارکناني است که چه در سطح فردي و چه در سطح تيمي از رويکردهاي حل مساله و مهارت هاي برقراري ارتباطات اجتماعي برخوردار باشند؛ از اين رو در درجات ابتدايي نياز به کارکناني تحصيل کرده احساس مي شود؛ ولي سازمان هاي پليس با تقسيم افراد به درجه داران و افسران (همانند الگوي نظامي)، معمولا در خط مقدم، از قشر درجه داران که فاقد تحصيلات دانشگاهي هستند استفاده مي کنند. هم چنين مدنظر قرار دادن مدت سابقه خدمت در يک درجه براي ترفيع باعث مي شود که افراد به صورت خودکار و بدون در نظر گرفتن شايستگي و يا نيازهاي سازماني به درجات بالاتر ارتقا يابند؛ اين امر خود معضلات بي شماري را به همراه دارد. در اين مقاله با روش مروري به دنبال بررسي راه کارهاي حل اين مشکلات با مطالعه و بررسي نظام ترفيعات پليس انگلستان و امريکا هستيم. در پايان پنج نکته کليدي و حياتي در نظام شايسته سالاري پليس ارايه مي گردد؛ اين نکات عبارتند از: شروع خدمت از درجه اول براي همه کارکنان پليس؛ ترفيع رقابتي؛ ارتباط تنگاتنگ جايگاه هاي شغلي با درجات؛ پرداخت حقوق بر اساس سابقه خدمت، تحصيلات و نمره کارايي؛ توجه به نخبگان دانشگاهي در طرح ارتقاي سريع.