مقاله برخي از بايسته هاي پژوهشي علوم حديث از نگاه دکتر حسين علي محفوظ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در سفينه از صفحه ۱۸۷ تا ۱۹۱ منتشر شده است.
نام: برخي از بايسته هاي پژوهشي علوم حديث از نگاه دکتر حسين علي محفوظ
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استاد دکتر مخفوظ، درپايان مقاله A جوانب منسية في دراسة السنة النبوية@ (مجله رسالة التقريب، شماره ۶۰، ربيع الاول و ربيع الساني ۱۴۲۸، ص ۱۸۱ تا ۱۹۸) تحت عنوان Aاقتراح@ مطالبي آورده که به مثابه پيوست مقاله، پنجاه پيشنهاد براي گسترش علوم حديثي دربر دارد. گرچه برخي از اين بايسته ها پژوهشي اکنون جامه عمل پوشيده، اما از زبان چنان استادي جامع، بارديگر بايد خواند.شرح حال مختصر استاد دکتر محفوظ در سفينه شماره ۱۵،ص۱۸۳ و ۱۸۴ آمده است.