مقاله برخي از معاني رمانتيستي در شعر نادرپور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه ادب غنايي (زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۲۷ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: برخي از معاني رمانتيستي در شعر نادرپور
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رمانتيک
مقاله تمدن جديد
مقاله شهر نشيني
مقاله کودکي
مقاله روستا طبيعت
مقاله سفر
مقاله وطن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي جهانتيغ مريم
جناب آقای / سرکار خانم: دلارامي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اواخر قرن هجدهم مکتب جديدي در تقابل با مکتب کلاسيک ظهور کرد. رمانتيسيسم انقلاب همه جانبه اروپايي است که ريشه و پايه هاي آن را بايد در کشورهاي اروپايي جستجو کرد. انقلاب فرانسه، انقلاب صنعتي و توسعه شهر نشيني را از عوامل مهم پيدايش اين مکتب دانسته اند. «ظهور رمانتيسم همزمان بود با فروپاشي نظم کهن، وقوع انقلاب صنعتي، رشد شهر نشيني، رشد طبقه متوسط، گسترش سواد آموزي و تحولات ديگري که همگي پديده هايي نو و بي سابقه اند و انسان کلاسيک با آنها مانوس نبوده است» (مسعود جعفري، ۱۳۷۸: ۱۶۰). اين مکتب رفته رفته از اروپا به همه جهان راه يافت و در ادبيات ساير ملل نيز تاثير گذاشت از جمله در ايران هم نه به شکل يک مکتب و جنبش فراگير بلکه به صورت يک گرايش ادبي در کنار گرايش هاي ديگري همچون کلاسيسيسم ورئاليسم ظهور کرد که البته معلول عوامل اجتماعي، اقتصادي و عوامل فرهنگي بود. تقريبا‍‍ مي توان گفت که با توجه به نمود ويژگي هاي محتوايي اعم از نقد مظاهر تمدن جديد، بازگشت به کودکي، روستا ستايي، طبيعت ستايي، گريز وسياحت، نوستالژي و … رمانتيسم ادبي در شعر نادر پور پررنگ تر و بر جسته تر از بقيه شاعران معاصر ايران است. در اين مقاله با هدف نشان دادن برجستگي نشانه هاي گرايش هاي رمانتيستي شعر نادرپور به بررسي آن با روش تحليل محتوا خواهيم پرداخت.