مقاله برخي از ويژگي هاي برجسته شعر اعشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۹ در لسان مبين از صفحه ۱۹۹ تا ۲۱۹ منتشر شده است.
نام: برخي از ويژگي هاي برجسته شعر اعشي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعشي
مقاله شعر جاهلي
مقاله مدنيت
مقاله آرايه
مقاله موسيقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرحسيني سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي كفايت حشمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اعشي، «صنّاجۀ العرب= چنگي عرب» يکي از شاعران طبقه اول عصر جاهلي است که او در سرودن اشعار غنايي متبحر بوده است. وي در تمامي موضوعات شعري طبع آزمايي کرده و بيشتر اشعار او در مدح سروده شده. مدايح وي تکسبي بوده و به همان مضامين دوره جاهلي مي باشد. با اين تفاوت که اعشي مثل شاعران عصر عباسي در مدح صفات ممدوح بسيار مبالغه مي کند. او در باب خمر بر ديگر شاعران جاهلي غلبه مي کند و در هجو، به سخره گرفتن مهجو مي پردازد. تغزل هاي وي مادي و جسماني است و بخش گسترده اي از اشعار او را در برمي گيرد. طبق بررسي ها اين شاعر گاهي شعر خود را در قالب داستان بيان مي دارد و از به کار بردن الفاظ فارسي و رومي و حبشي و غيره ابايي ندارد. به اختصار مي توان گفت که سادگي واژگان، استفاده از اوزان آهنگين، خيال رنگين، عاطفه صادقانه، طولاني بودن قصايد، فراواني رخدادهاي تاريخي، استفاده بسيار از آرايه هاي ادبي همچون تنسيق صفات و تجريد، کثرت تضمين و استطراد از ويژگي هاي شعري او به شمار مي رود. مقاله حاضر برآن است تا خلاقيت هاي اين شاعر جاهلي را در انواع موضوعات نمايان سازد و مضامين و ويژگي هاي شعري وي را با تکيه بر اشعار او بررسي کند و در اختيار ادب دوستان به ويژه فارسي زبان قرار دهد.