مقاله برخي تغييرات آوايي و فرآيندهاي واجي فعال در گويش مازندراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۸۳ در نامه فرهنگستان از صفحه ۴ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: برخي تغييرات آوايي و فرآيندهاي واجي فعال در گويش مازندراني
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاگل زاده فردوس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر با اتخاذ روش تحليلي – توصيفي به توصيف و تبيين برخي از ويژگيهاي فعال آوايي و فرآيندهاي واج شناختي گويش مازندراني مي پردازد. منظور از فرآيندهاي فعال، فرآيندهاي واجي از قبيل فرآيند تشديد عارضي، همگوني و تضعيف يا نرم شدگي است.
گويش مازندراني در حاشيه سواحل جنوبي و جنوب غربي درياي خزر رايج است (يارشاطر (۲۳:۱۳۷۷، از ديگر گويشهاي خزري مي توان گيلكي، تالشي، تاتي و سمناني را نام برد (رضايي باغ بيدي (۴:۱۳۸۰، در گردآوري داده هاي اين تحقيق، داده هاي زبان پهلوي از فرهنگ كوچك زبان پهلوي نوشته ديويد نيل مكنزي و ترجمه مهشيد ميرفخرايي (۱۳۷۹)، و داده هاي زبان مازندراني مبتني بر تحقيق ميداني نگارنده (آقا گلزاده (۹۹-۹۲:۱۹۹۴ است كه خود گويشور اين گويش است.