مقاله برخي نكته هاي اساطيري در اشعار رودكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۳۵ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: برخي نكته هاي اساطيري در اشعار رودكي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رودكي
مقاله برخي نكته هاي اساطيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علامي ذوالفقار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وجود شاهنامه هاي پيش از فردوسي از يك سو و بررسي اشعار باقيمانده شاعران آن دوره، از سوي ديگر، از رواج و انتشار روايتهاي ملي و داستانهاي كهن در آن روزگار حكايت دارد از اين رو كه شاهنامه فردوسي اگرچه به عنوان مهمترين و جامعترين حماسه ملي دربردارنده بخش عظيمي از روايات ملي و داستانهاي اساطيريست اما تنها منبع و آبشخور موجود در اين باره نيست. بطوري كه بازتاب اين گونه روايات و اشارات در اشعار شاعران پيش از فردوسي، بوضوح ديده ميشود و اگرچه از ميان رفتن بخش اعظم اشعار آنان شواهد موجود را بسيار كم رنگ كرده است اما همين شواهد اندك از باب «مشت نمونه خروار» بودن و نشان دادن انعكاس اين روايات و اشارات در آثار شاعران پيش از فردوسي، از جمله در اشعار باقيمانده از رودكي، كه موضوع اين مقاله است، بسيار مغتنم و حايز اهميت است.