سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ویکتوریا عزتیان – اداره کل هواشناسی استان اصفهان
محمدباقر بهیار – اداره کل هواشناسی استان اصفهان

چکیده:

آب و هوا مرزهای سیاسی ندارد و از آن جایی که یکی از چالش های عمده قرن فعلی آلودگی هوا می باشد، لذا کنترل آلودگی هوا همکاری های بین المللی را می طلبد . شاخص همکاری بین المللی در جهت توسعه پایدار با کنترل آلودگی هوا آغاز می شود .
استقرار مرکز مطالعات جو بالا و ازن سنجی در شهر اصفهان این امکان را فراهم می سازد که اطلاعات منظم و پیوسته ای از ترکیبات جوی در سطح زمین و سطوح فوقانی جو داشته باشیم و ضرورت پژوهش در این زمینه را ایجاب می کند . بررسی های هواشناسی نشان م ی دهد که در حدود ۲۵۶ روز از سال وضعیت وارونگی دما در سطح شهر روی می دهد که این پدیده بافرونشست هوا به سطح زمین همراه است . در حدود %۶۵ روزهای سال هو ا در سطح شهر آرام ( سرعت باد زیر ۳ متر بر ثانیه با جهت نا مشخص ) گزارش شده است . لذا همراهی دو عامل
فرونشست هوا و آرام بودن آن ، و وضعیت توپوگرافی منطقه سبب بالابودن پتانسیل آلودگی در سطح شهر بوده و به دلیل وجود زمان مناسب برای برهم کنش هوا ـ خاک ـ گیاه صدمات زیان باری بر اکوسیستم زنده وارد می شود . از آنجایی که حضور برخی از این آلاینده ها در برابر نور خ ورشید سبب ایجاد آلاینده ثانویه از جمله ازن در سطح زمین است ، لذا کنترل تشکیل آلاینده ها اقدام م ؤثری در این زمینه می باشد . از طرفی انتقال این آلاینده ها به سطوح فو قانی سبب تضعیف لایه ازن استراتسفری بوده که این امر موجب افزایش تابش مضر فرابنفش به سطح زمین است .
در این پژوهش ضمن بررسی فراوانی مقادیر تابش فرابنفش در طول سال ۲۰۰۱ میلادی ، آن در طول سال بررسی شده و آستانه های بحرانی تعیین و تعداد روزهایی که در طول سال هوای شهر اصفهان به آستانه بحرانی نزدیک یا از آن عبور می نماید تعیین می گردد . سپس سامانه های جوی فعال در این روزها مشخص گردیده و ت أثیر وقوع این سامانه ها بر تشدید شرایط بحرانی جوی مشخص می گردد . در پایان راهکارهایی در جهت کنترل و مراقبت از کیفیت هوا در اقالیم شهری ارائه می گردد .