سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

فریدون آذرهوش –

چکیده:

درکشور ما خصوصا در بیست سال اخیر به آموزش مدیریت توجه زیادی شده و در این زمینه سرمایه گذاریهای گسترده ای نیز صورت گرفته است. می توان گفت اکنون همه مراکز آموزش مدیریت، دولتی و غیر دولتی – دانشگاهی و غیر دانشگاهی با تزدیک به ظرفیت کامل خود به اجرای برنامه های آموزش برای سطوح مختلف مدیریت مشغولند. علی رغم برخی نارسائیها ، برنامه های آموزش مدیریت طیف نسبتا گسترده ای از موضوع های مختلف را پوشش می دهد.
اشتیاق به کسب دانش و تغییر مرتبه اجتماعی از این راه خصیصه ای ریشه دار در فرهنگ ملی ما است به خوبی خود را در آموزشهای مدیریت نشان میدهد. برنامه های مدرک دار اعم از رسمی و غیر رسمی معادل همه جا داوطلبان زیادتری را به خود جذب می کند. با این حال دوره های کوتاه مهارت آفرینی نیز مشتریان کافی دارد. صنعت آموزش مدیریت کشور تا آنجا که نگاه دارنده بهیاد دارد تا اینحد از رونق و بازار گسترد ه برخوردار نبوده است. دولت که مشتری اصلی این برنامه ها است.در زمینه تامین منابع مالی در حد هزینه های جاری کوتاهی نکرده است.