سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس سد‌سازی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شاهین قانونی – دکترای مکانیک خاک از کالج سلطنتی انگلستان و مدیر بخش مکانیک خاک و سنگ ش
داود صالحی – فوق لیسانس مکانیک خاک از دانشگاه شهیدچمران اهواز و کارشناس مکانیک خا
رضا مهین روستا – دانشجوی دکترای ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی شریف کارشناس مکانیک خاک شرکت م

چکیده:

یکی از متداولترین روش های ارزیابی پایداری سدهای خاکی در برابر زلزله ، محاسبه مقدار جابجایی دائمی (Permanent Displacement) توده های محتمل لغزنده در بدنه سد تحت اثر تاریخچه شتاب زلزله بر پایه روش پیشنهادی نیومارک می باشد. در مسائل مهندسی بطور معمول تاریخچه متوسط شتاب اعمال شده بر روی توده لغزنده بر اساس تحلیل های دنامیک تعیین می شود ومقدار جابجایی با توجه به شتاب بحرانی (kc)حاصل از تحلیل حدی شبه استاتیک با استفاده از روش نیومارک تعیین می گردد.ب بطور معمول، تحلیلی های دینامیک برروی سدهای خاکی با فرض رفتار خطی و یا بر پایه روش معادل خطی (Equivalent linear method) انجام می شود. در تمامی این روشها بدلیل خطی بودن رفتار مقدار جابجایی دائمی در پایان تحلیل برابر صفر می شود. معمولا این نوع تحلیل ها برای محاسبه جابجایی با روش نیومارک ترکیب می شوند. بدین معنی که از پاسخ های شتاب حاصل از تحلیل خطی و یا معادل خطی برای محاسبه جابجایی استفاده می گردد. در این پژوهش برای شدیم که با انجام تحلیل های دینامیکی غیرخطی با رفتارهای خمیری الاستوپلاستیک بر روس یک سد همگن نمونه به مقایسه نتایج این روشها با شیوه های دقیق تر بپردازیم.