سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن خیرالهی – کارشناس گروه ژئوفیزیک هوایی

چکیده:

برداشت داده های ژئوفیزیک هوایی د رمنطقه بزمان با هدف انجام اکتشافات ناحیه ای و تعیین مناطق امیدبخش جدید معدنی درمحدوده ای به وسعت ۷۶۷۸ کیلومتر مربع و با فاصله خطوط پرواز ۴۰۰ متر و جهته خطوط پرواز شمالی – جنوبی انجام گرفته است. دراین پروژه سه نوع داده مغناطیسی، رادیومتری و الکترومغناطیس برداشت شده است که نتایج آن تهیه نقشه های شدت کل میدان مغناطیسی، نقشه های مقومت ظاهری و نقشه های توزیع عناصر پتاسیم، توریم و اورانیوم می باشد.