سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابوالقاسم معمارمقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن
سیدهاشم طباطبایی رئیسی – مدیریت اکتشاف نفت
حمیدرضا رمضی – استادیار گروه اکتشاف

چکیده:

هیدروکربن نقش بسزایی در اقتصاد کشورها دارد بهمین دلیل در پی جویی و اکتشاف آن کوشش زیادی صورت می پذیرد یکی از تکنیکهای مهم جهت دستیابی به آن ژئوفیزیک اکتشافی می باشد. در میان روشهای ژئوفیزیکی روشهای گرانی و مغناطیس بعنوان دو روش معمول در اکتشاف نفت مورد استفاده قرار می گیرند دراین مطالعه داده های گرانی و مغناطیس برداشتی از ۲۴۰۰ ایستگاه در دو شبکه با ابعاد ۱×۲ کیلومتر و ۰٫۵×۰٫۵ کیلومتر، بمنظور شناسایی ساختار زمین شناسی زیرسطحی دشت نورآباد واقع در حوضه نفتی رودان بندرعباس مورد استفاده قرار گرفته اند که بدلیل وجود تراوشهای نفتی و گاز درناحیه، قسمتی از یک پروژه اکتشاف نفت در مدیریت اکتشاف نفت شرکت ملی نفت ایران را تشکیل میدهد.