سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

علیرضا ملکی – مدیر سابق بازرگانی و تحقیقات بازار شرکت تحقیق وگسترش صنایع معدنی پارس
الهام پورحسینی – کارشناس حوزه مهندسی شرکت تحقیق وگسترش صنایع معدنی پارس کانی

چکیده:

هنر–صنعت شیشه گری دستی در طول تاریخ کهن ایران ریشه ای بس عمیق دارد؛ اما بدلیل عدم بهره گیری از دستاوردهای تحقیق و توسعه که مهمترین آن نوآوری تکنولوژیک می باشد،دچار عقب ماندگی شده و هم اکنون با بحران جدی مواجه می باشد.
در این مقاله سعی بر آن است تا پس از سیری در معرفی هنر–صنعت شیشه گری دستی و بررسی تحلیلی وضعیت فعلی کارگاههای شیشه گری موجود در مقایسه با رقبای جهانی و در نتیجه شناخت چالش های موجود، با تبیین نقش تحقیق وتوسعه در نوآوری تکنولوژیک،بارور نمودن ظرفیت های معطل، دگردیسی توانمندی های بالقوه و استفاده از فرصتهای موجود، راهکارهای مؤثر جهت احیاء این
هنر–صنعت و ورود آن به بازارهای بین المللی در راستای جهانی شدن ارائه گردد.