سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیر اشکان پورتوروز – بخش مهندسی شیمی، نفت و گاز- دانشکده مهندسی – دانشگاه شیراز
دکتر غلامرضا کریمی – بخش مهندسی شیمی، نفت و گاز- دانشکده مهندسی – دانشگاه شیراز

چکیده:

اخیرا" روشی که براى براى خنک کردن وسایل الکتریکى و وسایلى که با نرخ تولید گرماى زیاد همراهند، خنک کردن بوسیله ى اسپری کردن یک مایع خاص است ، که با ویژگیهای از قبیل میزان انتقال حرارت بالا ، یکنواخت بودن میزان گرمای خروجى، سرعت پایین برخورد قطرات به سطح، عدم تغییر ناگهانى دما و…، مورد توجه قرار گرفته است.البته مکانیسم انتقال حرارت و خارج کردن گرما به این روش به طور کامل شناخته نشده، اما در این مقاله سعى شده که یکى ازعوامل موثر در این مکانیسم که اثر هندسه ى سطح است، مورد بررسی قرار بگیرد.( البته از عوامل موثر در این روش مى توان شکل مجراى خروجى مایع، قطر مجرای میزان دبى سیال، اختلاف فشار در مجراى خروجى ، میزان درجه حرارت سیال، نوع سیال، هندسه ى سطح، سرعت برخورد قطرات و… میتوان نام برد.)
مطابق نتایج بدست آمده از این برزسی این نتیجه بدست آمده که سطوحی که کنگره دارند ، میزان انتقال حرارت [ در آنها بیشتر است که در نتیجه فلاکس حرارتی بالاتری نسبت به سطوح صاف دارند.