مقاله بررسى و تطبيق بحث زمان درفلسفه سنت آوگوستين و صدرالمتألهين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي فلسفي – كلامي از صفحه ۲۴۱ تا ۲۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسى و تطبيق بحث زمان درفلسفه سنت آوگوستين و صدرالمتألهين
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صدرالمتألهين
مقاله آوگوستين
مقاله زمان
مقاله حركت
مقاله تغيير
مقاله عرض تحليلى
مقاله حركت جوهرى
مقاله امتداد
مقاله ذهن
مقاله خاطره
مقاله انتظار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: منفرد مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به بحث تطبيقى زمان از ديدگاه سنت آوگوستين و صدرالمتألهين پرداخته است. آوگوستين زمان را يك واقعيت خارجى و عينى لحاظ نكرده، بلكه آن را يك امر ذهنى مي داند که البته بي ارتباط با امور عينى نيست و در ارتباط با تغيير و حركت، و حوادثى كه در گذشته و آينده رخ مي دهد، تفسير مي شود. صدرالمتألهين بر اساس مبانى حكمت متعاليه و خصوصا ديدگاه خاص خود در حركت جوهرى و اصالت وجود و تقدم وجود بر ماهيت، زمان را بعد چهارم ماده دانسته، و آن را علامت و نحوه وجود سيال و نوشونده تلقى کرده است. به عبارت ديگر، وى زمان را عرض تحليلى لحاظ كرده كه عقل مي تواند آن را از نحوه وجود اجسام و موجودات مادى انتزاع کند.