مقاله بررسي، شبيه سازي و تحليل سوانح هوايي ناشي از دان برست مبتني بر داده هاي حاصل از FDR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مهندسي هوانوردي از صفحه ۳۳ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي، شبيه سازي و تحليل سوانح هوايي ناشي از دان برست مبتني بر داده هاي حاصل از FDR
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سانحه هوايي
مقاله دان برست
مقاله دستگاه ثبت داده هاي پروازي
مقاله تخمين باد
مقاله فاکتورF
مقاله شبيه سازي پروازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اماني ايمان
جناب آقای / سرکار خانم: ملائك سيدمحمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه‌ فرد افشين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به دو بخش مشخص قابل تقسيم است. بخش اول با استفاده از منابع و مراجع معتبر به شناخت پديده دان برست، قيچي باد و نحوه عملکرد آن بر روي هواپيما اختصاص داده شده و بخش دوم به توليد ابزاري در سطح ملي براي شناسايي بهتر عملکرد اين دو پديده طبيعي اختصاص دارد. از آنجاييکه سوانح ناشي از تلاطمات جوي بطور سيستماتيک در ايران مورد مطالعه قرار نمي گيرد، اين ابزار مي تواند کمکي به شناسايي بهتر شرايط پروازي مخاطره آميز در ايران باشد. براي نشان دادن کارآيي نرم افزار توسعه يافته اطلاعات دو سانحه معروف در آمريکا بطور کامل دريافت و نشان داده شده است که نرم افزار توسعه يافته قادر است پيش بيني مشابهي را ارايه نمايد. پديده دان برست تهديدي بالقوه براي ايمني پرواز به ويژه در فازهاي برخاست و نشست بوده و به عنوان يکي از مهمترين علل سوانح هوايي در حين اين فازها شناخته مي شود. کاهش عملکرد هواپيما تحت اثر اين پديده فرصت بسيار کمي را جهت کنترل مناسب هواپيما در اختيار خلبان قرار مي دهد. بررسي و تعيين ميزان اثرات مخرب دان برست بر عملکرد هواپيما نيازمند مدلي دقيق از ميدان باد در آن مي باشد. در اين مقاله بازسازي و تحليل اطلاعات پروازي در هنگام عبور از دان برست انجام مي گردد. در اولين قدم مولفه هاي سرعت باد و گراديان آنها با استفاده از خروجي هاي دستگاه ثبت داده هاي پروازي (FDR) تعيين مي گردد. سپس کاهش عملکرد هواپيما با فاکتوري به نام F بطور کمي استخراج مي شود. در هر دو سانحه بررسي شده در اين تحقيق فاکتور F به گونه اي بوده که منجر به وقوع سانحه گرديده است. در نهايت با مدلسازي حرکت و پارامترهاي آيروديناميکي در حضور اين مولفه هاي باد سعي مي شود يک استراتژي مطلوب براي انصراف از نشستن پيشنهاد گردد. نتايج حاصل نشان مي دهد که بهترين روش براي انصراف از نشست در حين مواجهه با دان برست استفاده از ماکزيمم تراست در يک زاويه پيچ ثابت مي باشد. تئوري بکار رفته توسط مولفين بر روي اطلاعات ارسال شده از NTSB اعمال شده است و نتايج حاصل در مقايسه با کارهاي قبلي بطور کامل روش را تاييد مي کند و آمادگي لازم براي تحليل داده هاي ثبت شده در سيستم هاي اطلاعات پروازي را فراهم آورده است.