مقاله بررسي آت اکولوژي گونه Desmostachiya bipinnata در دشت سيستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مرتع از صفحه ۶۰ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسي آت اکولوژي گونه Desmostachiya bipinnata در دشت سيستان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آت اکولوژي
مقاله Desmostschiya bipinnata؛ فنولوژي
مقاله دشت سيستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فخيره اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: شهرياري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: نوري سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: پهلوانروي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي رفتار و عملکرد يک گونه گياهي و مطالعه نحوه ارتباط آن با ديگر موجودات زنده و غيرزنده در رويشگاه مربوطه به عنوان آت اکولوژي آن گونه در نظر گرفته مي شود. اين نوع مطالعات، اطلاعات پايه اي را براي مديريت اکوسيستم ها به وجود مي آورد. در اين تحقيق، آت اکولوژي گونه Desmostachiya bipinnata، از خانواده گندميان در دشت سيستان بررسي شد. به منظور مطالعه آت اکولوژي اين گونه گياهي پايا، ابتدا رويشگاه آن در منطقه به کمک بازديدهاي صحرايي و گزارش هاي موجود، مشخص شد. سپس مواردي از قبيل ويژگي هاي اقليمي و خاک رويشگاه، سيستم ريشه گياه، فنولوژي، نحوه زادآوري، ارزش رجحاني و ترکيبات غذايي گياه مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از تحقيق نشان داد که رويشگاه اين گونه به صورت متمرکز در شمال شرقي منطقه مورد مطالعه واقع شده است. ميزان بارندگي سالانه در اين رويشگاه ۸/۶۰ ميلي متر و دماي متوسط سالانه ۲۲ درجه سانتي گراد مي باشد. اين گونه بر روي خاک هايي با بافت لوم تا لومي شني و با pH برابر ۸٫۰۳ تا ۸٫۳۱ و شوري خاک ۱۰ تا ۶۰ دسي زيمنس بر متر حضور دارد. اين گونه داراي ريشه افشان و ريزوم بوده که تا دو متر در خاک نفوذ مي کند. ريشه داراي انشعابات جانبي فراواني در لايه هاي سطحي خاک است. بررسي نحوه حضور گونه مورد نظر نشان داد که پوشش تاجي اين گياه ۱۴ تا ۲۸ درصد است. رشد رويشي آن از اواخر بهمن ماه آغاز و در ارديبهشت ماه گلدهي کامل شده و در اوايل تير ماه رسيدن بذرها آغاز مي شود. اندام هوايي اين گياه در مرحله رشد رويشي داراي ۵۶/۷ درصد پروتئين خام در برگ و ۷۱/۶ درصد پروتئين خام در ساقه بوده و ارزش رجحاني آن براي گوسفند و بز ۲۵ درصد مي باشد. با توجه به مقاومت بسيار زياد اين گياه در برابر چرا، آتش سوزي و ناملايمات طبيعي، اين گونه مي تواند در برنامه هاي مديريتي و اصلاحي دشت سيستان مورد استفاده قرار گيرد.