مقاله بررسي آثار بحران مالي در اقتصاد آمريکا بر اقتصاد ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مطالعات راهبردي از صفحه ۶۵ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسي آثار بحران مالي در اقتصاد آمريکا بر اقتصاد ايران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بحران مالي
مقاله کشورهاي پيشرفته
مقاله کشورهاي در حال توسعه
مقاله اقتصاد جهاني
مقاله اقتصاد ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خضري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله، ضمن بازشناسي ماهيت و ريشه هاي بحران مالي در اقتصاد آمريکا، اثرات بحران در اقتصاد جهان را بر اقتصاد ايران بررسي و تحليل مي کند. به نظر نويسنده، علت اصلي بحران نه کارکرد بازار رقابتي، بلکه مداخله نادرست دولت آمريکا در اقتصاد است.
نويسنده استدلال مي کند که رکود و بحران در اقتصاد جهان، کشورهاي در حال توسعه را نيز متاثر خواهد کرد و کشور ايران نيز از اثرات منفي و مخرب آن در امان نخواهد بود. هرچند اين بحران در بردارنده فرصت هاي بالقوه اي نيز براي اقتصاد ايران است، اما تهديدهاي آن به مراتب بيش تر است، به گونه اي که محتمل است به تدريج اقتصاد کشور را به رکود بکشاند.