مقاله بررسي آثار رفاهي کاهش تعرفه واردات در بازار برنج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۱۸۱ تا ۱۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسي آثار رفاهي کاهش تعرفه واردات در بازار برنج
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آثار رفاهي
مقاله بازار برنج
مقاله تعرفه
مقاله واردات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي بهاالدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين پژوهش، بررسي اثرات رفاهي کاهش تعرفه واردات برنج بعنوان يکي از عوامل اصلي تثبيت قيمت اين محصول است. دولت به منظور حمايت از مصرف کنندگان که برنج يکي از مهم ترين مواد غذايي مصرفي شان است از ابزار تعرفه واردات برنج استفاده مي كند و آن را در زمان افزايش قيمت كاهش مي دهد. بعنوان مثال در سالهاي اخير تعرفه از ۱۵۰ درصد به حداقل تعرفه يعني چهار درصد كاهش يافت. بدين منظور با استفاده از داده هاي سري زماني گردآوري شده از سال نامه هاي آماري وزارت جهاد كشاورزي، پايگاه اطلاعاتي فائو و سالنامه آماري گمرك ايران براي دوره ۱۳۸۶-۱۳۵۸ يك چارچوب تعادل جزيي جهت بررسي اثرات تغييرات تعرفه روي قيمت هاي داخلي برنج، تقاضاي برنج، توليد داخلي و سطح واردات، رفاه مصرف کنندگان، رفاه توليدکنندگان، رفاه اجتماعي و نيز درآمد تعرفه اي بسط يافت. در سناريوهايي با کاهش نرخ تعرفه به ۱۰۰، ۸۰، ۴، صفر و اخذ تعرفه ثابت به ميزان هر کيلو ۱۵۰ تومان بررسي شد. نتايج نشان داد که جمعيت زياد مصرف کنندگان از عوايد کم شدن تعرفه سود و منفعت مي برند اما کشاورزان و توليدکنندگان زيان خواهند ديد. احتمال ورشکستگي، عدم تحقق خودکفايي داخلي برنج و وابستگي هرچه بيشتر به بازارهاي خارجي از جمله زيان تحميلي به توليد کنندگان ناشي از چنين تصميمي است. بنابراين مي توان گفت که کاهش تعرفه بهترين راه نخواهد بود چرا که لطمات زيادي به کشاورزان وارد مي نمايد.