مقاله بررسي آثار ساختار اقتصادي قراردادهاي مشاركت در توليد بر توليد نفت، از ديدگاه شركت هاي بين المللي نفتي، با استفاده از روش بهينه سازي پويا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۱۶۱ تا ۱۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسي آثار ساختار اقتصادي قراردادهاي مشاركت در توليد بر توليد نفت، از ديدگاه شركت هاي بين المللي نفتي، با استفاده از روش بهينه سازي پويا
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرارداد مشاركت در توليد
مقاله حد تامين هزينه
مقاله تسهيم سود نفت
مقاله بهره مالكانه
مقاله بازيافت ثانويه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري فرد علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اگر در سسيستم هاي قراردادي دستمزد شرکت هاي بين المللي نفتي به صورت نفت خام پرداخت شود، اصطلاحا نوع قرارداد را «مشارکت در توليد» مي گويند. مهم ترين مولفه هاي اقتصادي قراردادهاي مشاركت در توليد عبارت اند از نرخ بهره مالكانه، نفت هزينه اي، تسهيم نفت منفعتي و ماليات بر سود. در اين مقاله، تاثير اين مولفه ها بر توليد بهينه نفت بررسي شده است. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه مولفه اقتصادي نفت هزينه اي، بيش ترين تاثير را بر توليد نفت دارد. تاثير ساير مولفه هاي اقتصادي قراردادهاي مشاركت در توليد بر توليد نفت، به ميزان آن مولفه و مقدار ساير مؤلفه هاي اقتصادي قرارداد بستگي دارد. بر اساس اين مطالعه، تنها راه تشويق شركت هاي بين المللي نفتي به سرمايه گذاري در مرحله بازيافت ثانويه، افزايش سهم اين شركت ها از درآمد حاصل از ميدان نفتي در اين مرحله است.